Kontakt

Dags för en ny modern och professionell webbplats? OckelboWebbdesign hjälper till med design och utveckling från idé till färdig produkt!

Kontaktuppgifter

Från idé till färdig produkt

Kontakta Ockelbo Webbdesign och berätta om era tankar om hur ni vill modernisera er webbplats eller ta fram en helt ny. Utifrån detta tar vi fram plan över hur vi på bästa sätt tillmötesgår era behov:

Nuläges- och behovsanalys

En nuläges- och behovsanalys utförs för att se vad som finns tillgängligt idag samt vad som behöver tas fram.

i

Projekplan

En projektplan baserad på behovsanalysen tas fram. I denna ingår bland annat en tids-, aktivitets- och kommunikationsplan.

Genomförande

Arbete enligt projektplan. Eventuella avvikelser eller önskemål om ändring tas i beaktelse. Tester utförs. Utbildning av ansvariga. Slutleverans samt överlämning.

Diskutera din idé om en ny webbplats med Ockelbo Webbdesign